MG company s.r.o.

IČO: 51119536

DIČ: 2120612208

IČ DPH: SK2120612208, registrácia od 17.1.2019

Sídlo: 
Dom Služieb, Námestie baníkov 13/24 972 51 Handlová