Pre výrobcu CBD sme takisto natočili sériu krátkych videí pre sociálne siete.