Pre mestský úrad v Handlovej sme aplikovali pieskovú fóliu na okná oddeliena výstavby.