Pre výrobcu CBD Canafit sme zabezpečili aj komplet obalové materiály na celú škálu výrobkov. Cez grafiku, tlač etikiet, výrobu výsekového nožu ať po tlač kartónových krabičiek.