Reklamný polep monomerickou fóliou plus rezanej grafiky na dodávku pre spoločnosť Slovgrade.