Pre Cukráreň Klaudia sme vyrobili rôzne formáty reklamných tabúľ.